KMC TENSION XD858 CHROME

  • 20″
SizePCDOffsetLoad RatingCentre Bore
20×105/127-18113371.5
20×106/135-18113387.1
20×106/139.7-181133106.1
20×108/165.1-181678125.1
20×108/170-181678125.1
20×108/180-181678124.2
  • 22″
SizePCDOffsetLoad RatingCentre Bore
22×106/135-18113387.1
22×106/139.7-181133106.1
22×108/165.1-181678125.1
22×108/170-181678125.1
Category: